Top
ОШ Марко Орешковић

Основна школа „Марко Орешковић“

Отона Жупанчича 30 • 11070 Нови Београд • Србија • тел. 011/31-92-032

Шаљиви оглас

Мењам два часа математике
за дубоке најк патике.
Мењаћу дневник црвени
за један бицикл дрвени.
Изнајмљујем учитељицу строгу
за журке као бабарогу.
Поклањам директора строгог
уз кога иде мали једнорог,
и његово строго лице,
мењам за кило пице.
Једино не мењам другаре,
ни за какве светске паре.
Ако ми за ово не да пет,
Одлазим одавде
у далеки свет.
Марко Ковачевић, III/3

ОШ „Марко Орешковић“

10.
фебруар
2017.

Извештај о учешћу у студији TIMSS 2015.године

TIMSS – је пројекат Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа - IEA (International Association for the Evaluаtion of Educational Achievement), а његово стручно руковођење обавља TIMSS и PIRLS Међународни истраживачки центар са Бостон колеџа.

Извештај о учешћу у студији TIMSS 2015.године

Истраживање се реализује кроз сарадњу IEA са националним центрима. У досадашњој реализацији ове међународне студије улогу националног центра обављао је Институт за педагошка истраживања из Београда. До сада је наша земља учествовала у четири истраживачка циклуса – TIMSS 2003, 2007, 2011 и 2015.

Извештај о учешћу у студији TIMSS 2015.године

Постигнуће ваше школе у области природних наука у поређењу са другим школама из репрезентативног узорка

Истраживање TIMSS (Trends in International Mathemаtics and Science Study) бави се постигнућима ученика у области математике и природних наука и спроводи се сваке четврте године. Постигнућа се испитују на два узрасна нивоа у 4. и 8. разреду. У TIMSS истраживању 2015.године учествовало је 57 земаља из целог света, а међу њима и 160 основних школа из Србије. Тестирано је око 580. 000 ученика, од тога 312.000 ученика четвртог разреда, а међу њима и ученици наше школе.

Ученици наше школе су остварили на оба теста постигнућа изнад просека TIMSS скале.

Честитамо нашим ученицима!

Преузмите ПДФ документ