Top
ОШ Марко Орешковић

Основна школа „Марко Орешковић“

Отона Жупанчича 30 • 11070 Нови Београд • Србија • тел. 011/31-92-032

Шаљиви оглас

Мењам два часа математике
за дубоке најк патике.
Мењаћу дневник црвени
за један бицикл дрвени.
Изнајмљујем учитељицу строгу
за журке као бабарогу.
Поклањам директора строгог
уз кога иде мали једнорог,
и његово строго лице,
мењам за кило пице.
Једино не мењам другаре,
ни за какве светске паре.
Ако ми за ово не да пет,
Одлазим одавде
у далеки свет.
Марко Ковачевић, III/3

ОШ „Марко Орешковић“

17.
август
2013.

Кодекс понашања за ученике

Ученик:

 • Испуњава захтеве предвиђене наставним планом и програмом.
 • Доноси на час уџбенике, свескe, прибор и опрему потребну за реализацију наставног процеса.
 • Уредно похађа наставу према прописаном распореду часова и према предвиђеној сатници.
 • Не долази ни на један час ако је на боловању.
 • Обавештава одељенског старешину да је на боловању ако траје дуже од три дана.
 • Правда изостанке са наставе.
 • Не касни на час.
 • С поштовањем се односи према наставницима и осталим запосленима у школи.
 • Не прети и не омаловажава личност наставника и осталих запослених у школи.
 • Пристојно се понаша у школској згради и у школском дворишту.
 • Не чека наставника испред зборнице и осталих службених просторија.
 • Информације тражи од дежурног ученика или дежурног наставника, док се за помоћ обраћа одељенском старешини, стручним службама и одговорном лицу.
 • Не носи дневника рада и осталу школску докуматацију.
 • Поштује радно време сервисних служби школе.
 • У ходнику испред учионице не прави неред и гужву.
 • Не нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту док трају часови.
 • Испред учионице чека наставника најдуже 10 минута а затим се председник одељења јавља дежурном професору.
 • Не оштећује и не уништава школску имовину, имовину запослених у школи и других ученика.
 • Не одбија разговор са наставником, одељенским старешином, педагогом и другим одговорним лицима.