Top
ОШ Марко Орешковић

Основна школа „Марко Орешковић“

Отона Жупанчича 30 • 11070 Нови Београд • Србија • тел. 011/31-92-032

Шаљиви оглас

Мењам два часа математике
за дубоке најк патике.
Мењаћу дневник црвени
за један бицикл дрвени.
Изнајмљујем учитељицу строгу
за журке као бабарогу.
Поклањам директора строгог
уз кога иде мали једнорог,
и његово строго лице,
мењам за кило пице.
Једино не мењам другаре,
ни за какве светске паре.
Ако ми за ово не да пет,
Одлазим одавде
у далеки свет.
Марко Ковачевић, III/3

ОШ „Марко Орешковић“

27.
април
2017.

Одлука Савета родитеља о избору дистрибутера уџбеника

На седници Савета родитеља одржаној 05.04.2017.године одлучено је да се дистрибуција уџбеника повери дистрибутеру OFFICE BOOK PRESS D.O.O. Анкетирање родитеља обавиће се понаособ а заинтересовани родитељи ће склопити уговор са дистрибутером.