Top
ОШ Марко Орешковић

Основна школа „Марко Орешковић“

Отона Жупанчича 30 • 11070 Нови Београд • Србија • тел. 011/31-92-032

Шаљиви оглас

Мењам два часа математике
за дубоке најк патике.
Мењаћу дневник црвени
за један бицикл дрвени.
Изнајмљујем учитељицу строгу
за журке као бабарогу.
Поклањам директора строгог
уз кога иде мали једнорог,
и његово строго лице,
мењам за кило пице.
Једино не мењам другаре,
ни за какве светске паре.
Ако ми за ово не да пет,
Одлазим одавде
у далеки свет.
Марко Ковачевић, III/3

ОШ „Марко Орешковић“

01.
новембар
2017.

Запослени

ВАННАСТАВНО

Владимир Вучковић, професор
Директор
Марија Ранковић, мастер правник
Секретар
Слађана Драшковић, професор
Педагог
Љиљана Петров, професор
Библиотекар
Елена Кнежевић, дипл. економиста
Шеф рачуноводства
Весна Матић, економ. техничар
Благајник

Наставници

Радмила Пиповић
Проф. српског језика
Нада Гајић
Проф. српског језика
Ана Панић
Проф. српског језика
Даринка Чаваљуга
Проф. енглеског језика
Љиљана Чукић
Наст. енглеског језика
Јадранка Перовић, замена Маја Спасојевић
Проф. немачког језика
Јелена Милић
Проф. италијанског језика
Софија Апостоловић
Проф. немачког језика
Нада Дамљановић Шуњеварић, замена Ана Панић (ГВ)
Проф. руског језика и ГВ
Милијана Радовић
Проф. енглеског језика
Рената Бујић
Проф. ликовне културе
Љиљана Дражић
Наст. музичке културе
Никола Витић
Проф. историје
Нада Ранковић
Проф. географије
Игор Димитријевић
Проф. физике
Биљана Микић
Проф. математике
Сања Крџић
Проф. математике
Милица Тошић
Проф. математике
Мирјана Покрајац - Жутић
Проф. биологије
Мира Богојевић
Наст. хемије
Мирјана Петровић, замена Драган Марковић
Проф. физичког васпитања
Марко Зечевић
Проф. физичког васпитања
Душанка Ребрача
Проф. информатике
Миле Стојичић
Наст. техничког образовања
Небојша Граховац
Проф. техничког образовања
Ђурђа Стокић, замена Вања Миливојчевић
Проф. веронауке

Учитељи

Слађана Лилић
Проф.разредне наставе
Драгана Голубовић
Наст.разредне наставе
Илонка Маљковић
Проф.разредне наставе
Тања Гаровић -Драгин
Проф.разредне наставе
Слађана Ћосић
Проф.разредне наставе
Јасминка Будишин
Проф.разредне наставе
Јанока Ранковић- Ћирић
Проф.разредне наставе
Слађана Кувељић
Проф.разредне наставе
Марина Цакић
Наст.разредне наставе
Вукица Ђурашковић
Проф.разредне наставе
Катарина Дејановић
Проф.разредне наставе
Гордана Зазић
Проф.разредне наставе
Сандра Рајковић
Проф.разредне наставе
Ранђија Вујовић
Проф.разредне наставе
Никола Глишић
Проф. у продуженом боравку

Помоћни радници

Драгана Богосављевић
Сервирка
Зорка Живковић
Спремачица
Марина Бијелић
Спремачица
Драгана Јевтић
Спремачица
Стака Гавриловић
Спремачица
Селвија Бегановић
Спремачица
Гордана Вукојевић
Спремачица
Маја Михаиловић
Спремачица
Мирослава Миловановић
Спремачица
Војислав Голубовић
Домар